Categories
new snss

บริการจัดการอาคาร: งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน

บริการจัดการอาคาร: งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน งานระบบไฟฟ้าภายในบ้าน แม้ว่ามูลค่างานหรือต้นทุนอาจไม่สูงเท่างานโครงสร้างหลักก็ตาม แต่งานระบบไฟฟ้าก็มีความสำคัญไม่น้อย ด้วยเพราะหากเกิดข้อผิดพลาดใดๆ ขึ้นภายหลัง อาจหมายถึงความเสียหายหรือความสูญเสียขึ้นได้ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ดังนั้น เราจึงควรมีการเลือกใช้วัสดุ-อุปกรณ์ที่มีคุณภาพและมีอายุใช้งานยามนาน สำคัญที่สุดคือ คุณภาพของวัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้นั้น ควรต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่การไฟฟ้านครหลวงและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกำหนดไว้ ความรู้เบื้องต้นที่ผู้เป็นเจ้าของบ้านหรือผู้ว่าจ้างควรรู้ไว้มีดังนี้

Categories
news snss

บริการด้านอาหาร : อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร

บริการด้านอาหาร : อาหารหลัก 5 หมู่ แต่ละหมู่มีอะไรสำคัญอย่างไร เมื่อพูดถึงอาหาร 5 หมู่เราต่างก็รู้ว่ามีความจำเป็นต่อการเลือกรับประทานอาหารในทุกๆวัน แต่เชื่อเถอะว่าหลายคนยังจำหรือแยกไม่ได้ท่องได้ไม่ครบ 5 หมู่ หรือคืนครูไปหมดแล้ว วันนี้ทางเราจึงได้ทำการพูดถึงเรื่องอาหาร 5 หมู่สักหน่อย ว่ามีอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไร ไปดูกันเลย