จีนเดินหน้าสร้างรถไฟความเร็วสูง เส้นทางเจิ้งโจว-จี้หนาน

World News

จีนเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จากเมืองเจิ้งโจว ไปยังเมืองจี้หนาน ระยะทางกว่า 168 กม. โดยการก่อสร้างถือเป็นงานยาก เนื่องจากต้องสร้างข้ามเส้นทางรถไฟเดิม ถนนหลายสาย ทางด่วน และแม่น้ำหลายสาย คาดใช้เวลาก่อสร้างนาน 48 เดือน โดยมีกำหนดเปิดใช้งานในปี 2566

จีนเดินหน้าก่อสร้างเส้นทางรถไฟความเร็วสูง จากเมืองเจิ้งโจว ไปยังเมืองจี้หนาน ระยะทางกว่า 168 กิโลเมตร แต่การก่อสร้างถือเป็นงานยาก เนื่องจากต้องสร้างข้ามเส้นทางรถไฟเดิม ถนนหลายสาย ตลอดจนทางด่วน และแม่น้ำหลายสาย ทำให้เส้นทางที่จะก่อสร้างต้องอยู่บนสะพานยกระดับถึงร้อยละ 94 ตลอดเส้นทาง คาดว่าต้องใช้เวลาก่อสร้างนาน 48 เดือน โดยมีกำหนดจะเปิดใช้งานในปี 2566

เส้นทางรถไฟความเร็วสูงดังกล่าวจะช่วยให้การเดินทางจากเมืองจี้หนานในมณฑลชานตง ไปยังเมืองเจิ้งโจวในมณฑลเหอหนาน ใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมงครึ่งเท่านั้น